Opslag vindt plaats in eigen opslagloodsen. Overdekt en ruim, goed geoutilleerd.